هجدهمین کنگره سالانه اعصاب کودکان ایران

استاد دکتر محمّد غفرانی (رئیس کنگره) رئیس انجمن علمی مغز و اعصاب کودکان و نوجوانان ایران
بنیانگذار رشته فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان در ایران
دکتر سید احمد حسینی (دبیر علمی کنگره) فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دکتر محمدمهدی ناصحی (دبیر اجرایی کنگره) فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
21 تا 23 شهریور 1397
مهلت ارسال مقالات
تا 15 تیر 1397
اعلام نتایج داوری
تا 15 مرداد 1397

استان گلستان، گرگان، کیلومتر10جاده گرگان-ساری، روبروی روستای نودیجه، هتل بوتانیک