راهنمایی نگارش مقاله

■ راهنمایی نگارش مقاله:

_چکیده مقاله به زبان فارسی و انگلیسی

_حداکثر تعداد کلمات برای معرفی مورد 150 و برای مقالات تحقیقی 300 کلمه

_فونت انگلیسی: Times New Roman

_فونت فارسی: B Nazanin

_اندازه فونت : (عنوان 14)(متن 12)

آدرس ایمیل نویسنده مقاله در انتها پس از نام و نام خانوادگی و دانشگاه و درجه علمی ثبت شود.

آدرس ایمیل :neuro.child@yahoo.com


پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
21 تا 23 شهریور 1397
مهلت ارسال مقالات
تا 15 تیر 1397
اعلام نتایج داوری
تا 15 مرداد 1397

استان گلستان، گرگان، کیلومتر10جاده گرگان-ساری، روبروی روستای نودیجه، هتل بوتانیک