قوانین و مقررات

عضویت:
-    عضویت در وب سایت برای تمامی کاربران و استفاده از مطالب قرار گرفته در آن به صورت رایگان می باشد.
ثبت نام:
-    کاربرانی که قصد ثبت نام در کنگره را دارند می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود و انتخاب پکیج های مورد نظر ثبت نام خود را با واریز وجه از طریق درگاه پرداخت سایت قطعی نمایند. لازم به ذکر است که هزینه های ثبت نام به تفکیک در جدول هزینه های ثبت نام درج شده است.
-    در صورت ثبت نام و واریز وجه و عدم حضور در کنگره هزینه های ثبت نام غیر قابل عودت
خواهد بود.

 

ارسال مقاله:
-    ارسال خلاصه مقاله از طریق این وب سایت رایگان بوده و هرکاربر با مراجعه به پنل کاربری خود می تواند  نسبت به ارسال خلاصه مقالات خود اقدام نماید.
-     دریافت مقالات تنها در چارچوب محورهای کنگره میسر است.
-      امتیاز مقاله به نویسنده اصلی آن تعلق خواهد گرفت.
-     حضور ثبت نام کنندگان جهت اخذ امتیاز کنگره و همچنین گواهی های مربوطه در تاریخ 12 الی 14 اردیبهشت ماه الزامی است.
-     ارائه پوستر های کنگره باید توسط نویسنده اصلی صورت پذیرد.


امتیاز:
-    ثبت نام در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی به نشانیwww.ircme.ir برای تمامی مشمولین الزامی است.
-     اخذ امتیاز کنگره (ثبت نام و مقاله) از طریق سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان پذیر خواهد بود.
-    ثبت امتیاز باز آموزی منوط بر حضور در کنگره می باشد.

نمایشگاه:
-    شرکت های متقاضی حضور در بخش نمایشگاهی کنگره می توانند پس از مطالعه فراخوان اسپانسری ، شرایط اسپانسری و بررسی پلان غرفه ها جهت ثبت نام تماس حاصل نمایند.


پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
21 تا 23 شهریور 1397
مهلت ارسال مقالات
تا 15 تیر 1397
اعلام نتایج داوری
تا 15 مرداد 1397

استان گلستان، گرگان، کیلومتر10جاده گرگان-ساری، روبروی روستای نودیجه، هتل بوتانیک