دكتر محمد مهدي ناصحي

بسم الله الرحمن الرحيم
 
برگزاري همايش علمي و ارائه يافته هاي پژوهشي و علمي، فرصتي را براي جامعه پزشكي و فراگيران اين رشته ها و سياستگذاران  و تصميم گيرندگان در حوزه هاي مختلف سلامت فراهم ميكند تا با افزايش آگاهي و بينش ، گامي در جهت ارتقاء سلامت جامعه برداشته شود.
همكاران گرامي ، اساتيد بزرگوار ، با افتخار از طرف انجمن مغز واعصاب كودكان و نوجوانان ايران ، شما را به شركت در هجدهمين كنگره كشوري اعصاب كودكان ، كه در شهر زيباي گرگان  و با همكاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان از تاريخ 21 لغايت 23 شهريور ماه 1397برگزار ميشود دعوت مينمايم.
كنگره مذكور به رياست استاد فرزانه جناب پروفسور محمد غفراني و با مشاركت اساتيد، همكاران ، دستياران و دانشجويان در رشته هاي مرتبط با بيماريهاي مغز واعصاب كودكان تشكيل ميشود و در زمينه هاي مختلف و شايع اعصاب كودكان از جمله صرع ، بيماريهاي عصبي – عضلاني و دميلينيزان ،سكته ها و بيماريهاي متابوليك و درمانهاي جديدو تكامل كودكان با سخنراني و اجراي پانل هاي علمي برگزار خواهد شد.
برخود لازم ميدانم از حمايتهاي بيدريغ معاون محترم درمان وزارت بهداشت جناب آقاي دكتر جان بابائي ومسئولين محترم دانشگاه علوم پزشكي گلستان بخصوص رياست محترم دانشگاه جناب آقاي دكترعبدالرضا فاضل ومشاورعالي ستاد توسعه علوم  شناختي و فناوري علمي رياست جمهوري جناب آقاي دكتر محمد تقي جغتايي و جناب آقاي دكتر بركاتي مدير كل دفتر سلامت جمعيت خانواده و مدارس وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي كمال  تشكر و سپاس را داشته و همچنين از كليه عوامل اجرائي و علمي كنگره بخصوص جناب آقاي دكتر احمد حسيني و سركار خانم دكتر سپيده عموئيان و مدير و اعضاي محترم گروه كودكان دانشگاه علوم پزشكي گلستان و كميته علمي و اجرائي همايش كمال سپاس و تشكر را دارم .
در پايان از شركتهاي دارويي حامي و حاضر در كنگره كه در امر پشتيباني از برگزاري همايش مشاركت دارند صميمانه سپاسگذارم.
 
دكتر محمد مهدي ناصحي
دبير اجرائي كنگره


پوستر کنگره

newposter-small

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری
21 تا 23 شهریور 1397
مهلت ارسال مقالات
تا 15 تیر 1397
اعلام نتایج داوری
تا 15 مرداد 1397

استان گلستان، گرگان، کیلومتر10جاده گرگان-ساری، روبروی روستای نودیجه، هتل بوتانیک